woensdag 15 oktober 2014

San Miguel en Terceira, AzorenOm ons vlot te laten servicen en een tube voor onze kano te halen (onder garantie) zijn we naar San Miguel (Punta Delgada) gegaan. Dat was een nachtje doorzeilen maar we werden daar onthaald door de Windlise, een plekje was al gereserveerd. Zo kon Madchen weer aan boord om daar als ze Daan zag meteen te gaan plassen. We hebben later alle vloerbedekking delen geschrobt en goed gespoeld.


Het servicen van ons vlot verliep aanvankelijk "vlot" maar toen we het na de afgesproken 2 dagen terug kregen was het wel/niet geserviced. Men had alles gedaan maar men was niet bevoegd om het certificaat te maken, dus alle nieuwe spullen er weer uit en zo kregen we het vlot terug, geen kosten.
Later hebben ze na overleg alles nog een keer gedaan maar nu kwam er een collega uit Lissabon vliegen die wel gemachtigd was om het certificaat te maken en uiteindelijk krgen we een week later ons vlot gecerviced terug met certificaat. We kunnen er weer tegen tot 2017.

Een andere tube voor onze kano was wat lastiger, dat gaat bij de Decathlon zeker een maand duren voordat de tube er is. Daar gaan we dus niet op wachten. We gaan dus in Nederland ruilen.

We zijn met de bus naar Furnas gegaan om daar de botanische tuin te bezoeken maar bovenal te zwemmen in de vijver voor het oude hotel. Het water is bruin van de roest en/of zwavel maar heerlijk warm. In de zon was het misschioen een beetje te warm. We hebben er ook een wandeling rond het meer gelopen, we (her)kende de wandeling van 13 jaar geleden.
Verder hebben we de stad verkend en naar 2e hands auto's gekeken.